Kirin Views 38 | Hoạt động tăng vốn của các doanh nghiệp niêm yết sôi động trở lại trong năm 2024

Hoạt động tăng vốn của doanh nghiệp là hoạt động rất cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, gia tăng giá trị cho doanh nghiệp và cổ đông. Trong thời gian qua Kirin Capital nhận thấy hoạt động tăng vốn tại các doanh nghiệp niêm yết trở nên sôi động hơn kể từ cuối năm 2022. 

          Số lần tăng vốn và số lượng vốn tăng thêm giai đoạn 2021 -2024F

                                                                                                                                          Nguồn: Ủy ban Chứng khoán (SSC), Kirin Capital tổng hợp và tính toán

Theo thống kê của Kỉirn Capital: gồm phát hành tăng vốn thêm cho cổ đông hiện hữu và phát hành tăng vốn riêng lẻ – đây là 2 hình thức tăng vốn mang lại thêm dòng tiền mới cho doanh nghiệp. Trong 4 tháng đầu năm 2024, ghi nhận 18 lần tăng vốn thành công trong đó số vốn tăng qua phát hành cho cổ đông hiện hữu và cổ đông riêng lẻ đạt lần lượt 7,704 tỷ và 6,858 tỷ – đây đều là những con số tích cực hơn rất nhiều so với năm 2023.

Năm 2024 có thể chứng kiến số lượng vốn tăng thêm kỉ lục: theo kế hoạch tăng vốn của các doanh nghiệp niêm yết số lượng vốn tăng thêm nếu thành công sẽ đạt hơn 60,000 tỷ (chưa tính nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện Đại hội cổ đông năm 2024). Mức tăng này tương đương năm 2021 – đây cũng là năm thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng rất mạnh mẽ.

Bất động sản, chứng khoán là hai ngành dự kiến tăng vốn mạnh nhất trong năm 2024: một số công ty chứng khoán, bất động sản đã phát hành thành công như HCM, ORS, APG, SZC, IJC, HQC…bên cạnh đó có rất nhiều doanh nghiệp thuộc hai ngành trên có kế hoạch tăng vốn “khủng” như NVL (11,700 tỷ đồng); SHS (8,130 tỷ đồng); DXG (3,500 tỷ đồng); KDH (3,000 tỷ đồng), VCI (2,420 tỷ đồng), SSI (1,510 tỷ đồng); MBS (1,425 tỷ đồng)…

Kirin Capital đánh giá hoạt động tăng vốn/ kế hoạch tăng vốn của rất nhiều doanh nghiệp niêm yết sẽ góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai qua đó tác động tích cực tới giá cổ phiếu trên sàn nói riêng và giúp thị trường trở nên sôi động hơn nữa. Do giá cổ phiếu phần lớn có sự tương quan dương với hoạt động tăng vốn của doanh nghiệp.