KIRIN CAPITAL

Chúng tôi đồng hành và giúp các doanh nghiệp Việt trở nên tốt hơn, lớn mạnh hơn, và hoạt động hiệu quả hơn thông qua các dịch vụ cụ thể:

ĐẦU TƯ VỐN CỔ PHẦN

Kirin Capital đầu tư vào tất cả các giai đoạn bao gồm hạt giống, đầu tư mạo hiểm, đầu tư vốn cổ phần tư nhân, đầu tư vào các công ty đại chúng, sáp nhập và mua lại. Các lĩnh vực đầu tư trọng tâm của Kirin Capital bao gồm công nghệ, tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ tài chính.

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Dựa trên những hiểu biết và chuyên môn về thị trường Việt Nam, chúng tôi nỗ lực hết mình để giúp các đối tác trên toàn thế giới phát triển tại Việt Nam thông qua các nguồn lực, hỗ trợ tư vấn quản lý và các dịch vụ khác.

DỰ ÁN