Đầu tư vốn cổ phần

  • Thực hiện đầu tư dài hạn vào các công ty vừa và nhỏ có tiềm năng tăng trưởng đột phá dựa trên nghiên cứu chuyên sâu
  • Tham gia đầu tư vốn tại các doanh nghiệp niêm yết
  • Theo dõi lâu dài, chọn ngành và thực hiện đầu tư chính xác, tập trung vào ngành công nghiệp và tiêu dùng tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *